JUROGA Proyectos Digitales

Llámanos al +34 (698) 930218

Pla d’acció i viabilitat

450,00

Aquest programa permet a l’emprenedor o responsable de l’empresa desenvolupar un projecte orientant-se en aspectes de caràcter tècnic com en qüestions metodològiques. El resultat final és un Pla de Desenvolupament que dissiparà dubtes quant a viabilitat i potencial de la idea inicial.

SKU: Desarrollo Plan Acción y Viabilidad Categoria:

T'has preguntat el següent:

 • Com és la motivació real davant la idea de negoci?
 • A què pretén donar resposta el Pla de Desenvolupament?
 • Has sintetitzat els objectius generals que han d'orientar el desenvolupament del projecte?
 • Tens clar el sector, negoci, públic objectiu, tipus de distribució i potencial del teu avantatge competitiu respecte a altres negocis existents?
 • De quina experiència professional o coneixements disposes sobre el projecte de negoci?
 • Tens garanties de realització quant a la informació necessària i compilació de fonts d'informació que penses utilitzar?

Objectius del Programa

 • Realitzar una aproximació a la gestió de projectes que aporti coneixements bàsics per al posterior desenvolupament del Pla de Desenvolupament i la seva posada en marxa.
 • Exposar els conceptes necessaris per a entendre què és i que usos se li pot donar a un Pla de Desenvolupament.
 • Realitzar un estudi relacionat amb la gestió d'empresa, desenvolupant la idea i model de negoci i incidint en les variables del Pla de Desenvolupament: Anàlisi de l'entorn, desenvolupament del producte i pla de recursos, operacions, finances i màrqueting.
 • Guiar en el procés d'elaboració d'un Pla de Desenvolupament des de la fase inicial a la seva posada en marxa.
 • Realitzar una aproximació a les possibilitats que ens proporcionen les diferents formes jurídiques i tràmits inicials a la posada en marxa de l'empresa.

A qui va dirigit aquest programa

Va dirigit persones que:

 • Desitgen iniciar una activitat econòmica
 • Volen diversificar el seu negoci amb activitats addicionals com podria ser el eCommerce o els serveis digitals
 • Estan disposats a invertir en la seva idea però volen tenir un Pla inicial
 • Disposen de temps o mitjans i estan disposats a dedicar-ho a desenvolupar i implementar el Pla

No va dirigit a persones que:

 • No tinguin clar el voler desenvolupar la seva idea fins a obtenir respostes clau
 • No disposin del temps o els mitjans necessari per a dedicar-lo al seu negoci
 • Pensen que iniciessin una activitat o diversificaran el seu negoci sense invertir un euro

Resum de continguts

 • Mòdul 1. Introducció a la Gestió de Projectes
 • Mòdul 2. Les bases del Pla
 • Mòdul 3. Anàlisi de l'entorn
 • Mòdul 4. El producte o Servei
 • Mòdul 5. Pla de recursos i operacions
 • Mòdul 6. Pla de RH
 • Mòdul 7. Pla Financer
 • Mòdul 8. Pla de Màrqueting
 • Mòdul 9. Formes jurídiques i tràmits
 • Mòdul 10. Pla d'execució